Скоч Лент Тууз filter_list   ШҮҮЛТ
3M Electrical Tape 1711  1711 Цахилгааны хар лент  Code: 08-1010 ∙ PN: 1711
Бэлэн байгаа