Скоч Лент Тууз filter_list   ШҮҮЛТ
3M Double sides 1-1.5mm X 1.5M  2 талтай наалт  Code: 08-1017
Бэлэн байгаа
3M Electric type Vinyl 33  Цахилгааны лент  Code: 08-1011
Бэлэн байгаа
3M Electric type Vinyl 35  Цахилгааны лент  Code: 08-1012
Бэлэн байгаа