3M Double Sided Tape, Width-5 cm, Length-1.5 m 3M 2 талдаа наалттай тууз, өргөн-5 см, урт-1.5 м Code: 08-1019
Ирж байгаа
Барааны тайлбар
Брэнд 3M