Багаж хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
WERA TOOL-CHECK PLUS  Вэра багажны ком  Code: 19-1003 ∙ PN: 05056490
Бэлэн байгаа : 1ш
187,000₮
3M Cut Off Wheel Tool  4 Инчийн хийн системтэй гар таслагч  Code: 12-1016 ∙ PN: 33581
Бэлэн байгаа : 1ш
836,000₮
30% SALE 3M Right Angle Electric Tool 4inch  4 Инчийн гар таслагч  Code: 12-1010 ∙ PN: 4CG-2
Бэлэн байгаа : 4ш
138,600₮ 198,000₮
Bushnell Velocity Speed Gun  Хурд хэмжигч  Code: 12-1002 ∙ PN: 101911
Ирж байгаа
792,000₮
Calibration   Тандагч тохиргоо  Code: 12-1006
Бэлэн байгаа
49,500₮
3M 36+ 4IN Cub II Flex   36+ 4 Инчийн таслагчийн нарийн ир  Code: 12-2010 ∙ PN: 14437
Бэлэн байгаа : 20ш
9,900₮
3M 60+ 4IN Cub II Flex  60+ 4 Инчийн таслагчийн нарийн ир  Code: 12-2011 ∙ PN: 14438
Бэлэн байгаа : 20ш
9,900₮
3M 80+ 4 IN Cube II Flex  80+ 4 Инчийн таслагчийн нарийн ир  Code: 12-2012 ∙ PN: 14439
Бэлэн байгаа : 20ш
9,900₮
3M №2 Cubitron II Cow 105mm  №2 Таслагчийн ир 105мм  Code: 12-2023 ∙ PN: 65148
Бэлэн байгаа : 50ш
23,100₮
3M №2 Cubitron II Cow 125mm  №2 Таслагчийн ир 125мм  Code: 12-2024 ∙ PN: 65139
Бэлэн байгаа : 50ш
16,500₮
3M Green Corps Cut-off Wheel T4  4 Инчийн таслагчийн хатуу ир  Code: 12-2015 ∙ PN: 1748
Бэлэн байгаа : 25ш
9,900₮
3M Cut-off Wheel T5  5 Инчийн таслагчийн ир  Code: 12-2000 ∙ PN: 51791
Бэлэн байгаа : 500ш
7,920₮
3M Silver Cut-off Wheel T41  4 Инчийн таслагчийн ир  Code: 12-2001 ∙ PN: 53070
Бэлэн байгаа : 499ш
7,920₮
Orient Craft 400mm  Тасдагчын ир 400мм  Code: 12-3002
Ирж байгаа
6,600₮