Багаж хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
Bushnell хурд хэмжигч  Хурд хэмжигч  Code: 12-1002 ∙ PN: 101911
Бэлэн байгаа
AlcoFind AF-20 (Personal)   Хувь хүний зориулалттай   Code: 12-1008 ∙ PN: AF-20
Бэлэн байгаа
AlcoFind Detector AF-100S  Тандагч  Code: 12-1005 ∙ PN: AF-100S
Бэлэн байгаа
Breathalyzer Mouthpieces  Согтолт хэмжих багжы хошуу  Code: 12-1007 ∙ PN: DM-12S
Бэлэн байгаа
Calibration   Тандагч тохиргоо  Code: 12-1006
Ирж байгаа
Orient Craft 400mm  Тасдагчын ир 400мм  Code: 12-3002
Бэлэн байгаа
6,600₮