Таслагч, дагалдах хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
3M 36+ 4IN Cub II Flex  36+ 4 Инчийн таслагчийн нарийн ир  Code: 12-2010 ∙ PN: 14437
Бэлэн байгаа
9,900₮
3M 60+ 4IN Cub II Flex  60+ 4 Инчийн таслагчийн нарийн ир  Code: 12-2011 ∙ PN: 14438
Бэлэн байгаа
9,900₮
3M 80+ 4 IN Cube II Flex  80+ 4 Инчийн таслагчийн нарийн ир  Code: 12-2012 ∙ PN: 14439
Бэлэн байгаа
9,900₮
3M №2 Cubitron II Cow 125mm  №2 Таслагчийн ир 125мм  Code: 12-2024 ∙ PN: 65139
Бэлэн байгаа
16,500₮
3M №2 Cubitron II Cow 105mm  №2 Таслагчийн ир 105мм  Code: 12-2023 ∙ PN: 65148
Бэлэн байгаа
23,100₮
3M Green Corps Cut-off Wheel T4  4 Инчийн таслагчийн хатуу ир  Code: 12-2015 ∙ PN: 1748
Бэлэн байгаа
9,900₮
3M Silver Cut-off Wheel T41  4 Инчийн таслагчийн ир  Code: 12-2001 ∙ PN: 53070
Бэлэн байгаа
7,920₮
3M Cut-off Wheel T5  5 Инчийн таслагчийн ир  Code: 12-2000 ∙ PN: 51791
Бэлэн байгаа
7,920₮