Чихний бөглөө filter_list   ШҮҮЛТ
3M Foam Earplugs Uncorded  Утасгүй чихний бөглөө   Code: 07-3030
Бэлэн байгаа : 946ш
880₮
3M Earplug /100/500  Уяатай чихний бөглөө /100/500  Code: 07-3031 ∙ PN: 7100099848
Бэлэн байгаа : 450ш
1,430₮
Honeywell Max Corded Earplug 37dB  37дБ-ийн Макс чихний утастай бөглөө   Code: 07-3013 ∙ PN: MAX-30 / 3301130
Захиалгаар ирнэ
Honeywell MAX Lite Corded Earplug 32dB   30дБ-ийн Макс лайт утастай бөглөө   Code: 07-3020 ∙ PN: LPF30
Бэлэн байгаа : 299ш
1,100₮
Honeywell Max Lite Refill Canister 30dB 400pair  30дБ-ийн Макс лайт савтай запаас 400хос  Code: 07-3015 ∙ PN: HL400-LPF-REFILL
Бэлэн байгаа : 3ш
275,000₮
Honeywell Dispenser+Max Earplug 37dB  37Дб Хуваарилагч+Макс бөглөөн запас   Code: 07-3016 ∙ PN: HL400-MXM-INTRO-AM
Захиалгаар ирнэ
Honeywell Dispenser+Max Lite Earplug   30Дб Хуваарилагч+Макс лайт бөглөөн запас  Code: 07-3017 ∙ PN: HL400-LPF-INTRO
Бэлэн байгаа : 2ш
324,500₮
3M Pro Earplug Dispenser Blue  3M Чихний бөглөө хуваарилагч суурь  Code: 07-3005 ∙ PN: 391-0000
Бэлэн байгаа : 2ш
396,000₮
Cerva ED Plug's Dispenser   Чихний бөглөө хуваарилагч  Code: 07-3055 ∙ PN: 0403003999999
Бэлэн байгаа : 13ш
148,500₮