Авто сервис filter_list   ШҮҮЛТ
3M P080 Hookit Gold-Nano   P080 4 Инчийн нимгэн зүлгүүр   Code: 15-2031
Бэлэн байгаа : 100ш
1,430₮
3M P120 Hookit Gold-Nano  P120 4 Инчийн нимгэн зүлгүүр  Code: 15-2032
Бэлэн байгаа : 100ш
1,430₮
3M P180 Hookit Gold-Nano  P180 4 Инчийн нимгэн зүлгүүр   Code: 15-2033
Бэлэн байгаа : 100ш
1,430₮
3M Xtract Net Disc 310W, 80+  Нарийн ширхэгт торон зүлгүүр  Code: 15-2034 ∙ PN: 53612
Бэлэн байгаа : 50ш
1,870₮
3M Xtract Net Disc 310W, 120+  120+ Торон нарийн ширхэгт зүлгүүр  Code: 15-2035 ∙ PN: 53736
Бэлэн байгаа : 50ш
1,870₮
3M 2000 Micro-finishing Compound  2000 Машины кузов өнгөлгөөний шингэн  Code: 15-2040 ∙ PN: PN3021
Бэлэн байгаа : 1ш
77,000₮
3M (SGV) Pneumatic Random Orbital   Хийн системтэй гар өнгөлөгч  Code: 15-2020 ∙ PN: 28514
Бэлэн байгаа : 1ш
1,320,000₮
3M Performance Spray Gun System with PPS™  Будгийн бууны иж бүрдэл  Code: 15-2025 ∙ PN: 26778
Бэлэн байгаа : 1ш
2,970,000₮
3M Paint Protection Film   Автомашины гадар хамгаалалтын хуулга 122cm x 35M  Code: 15-2000 ∙ PN: SJ6595
Бэлэн байгаа : 3ш
6,118,750₮