Цавуу, Скоч, Тууз filter_list   ШҮҮЛТ
3M Electric type Vinyl 33  Цахилгааны лент  Code: 08-1011
Бэлэн байгаа
3M Electric type Vinyl 35  Цахилгааны лент  Code: 08-1012
Бэлэн байгаа
3M Double sides 1-1.5mm X 1.5M  2 талтай наалт  Code: 08-1017
Бэлэн байгаа
Loctite Glue 401 20g  401 жижиг цавуу  Code: 08-2002
Бэлэн байгаа
PVC Glue  ПВС цавуу  Code: 08-2004
Бэлэн байгаа
3M M77 Spray Glue  Шүршдэг цавуу  Code: 08-2000
Бэлэн байгаа
Shar tsavuu  Шар цавуу  Code: 08-2005
Бэлэн байгаа
3M Premium Industrial Cleaner PIC10  3M Цавуу арилгагч  Code: 08-2007 ∙ PN: B359179807
Бэлэн байгаа
WD-40 Rust Cleaner  Зэв арилгагч   Code: 08-2001
Ирж байгаа