Толгойн хамгаалалт filter_list   ШҮҮЛТ
Helmet Chin Strap  Каскны бүч  Code: 05-1022
Бэлэн байгаа
3M Speedglas 100V  3М хамелион гагнуурын баг  Code: 05-2008 ∙ PN: 7100166705
Ирж байгаа
3M Speedglas 9100 MP-Lite Set Welding Helmet  3М гагнуурын багны иж бүрдэл  Code: 05-2025 ∙ PN: 592800+500025+837730
Бэлэн байгаа
3M Speedglas100 Helmet Suspension  3М хамелион багийн дотор  Code: 05-2018 ∙ PN: 7000127136
Бэлэн байгаа
Kamelo Jeans Hat Welding  Камело гагнуурын 4 улирлын жинсэн малгай   Code: 05-2031 ∙ PN: AH-2
Бэлэн байгаа : 29ш
19,800₮
Kamelo Mesh Hat Welding   Камело гагнуурын тортой малгай  Code: 05-2033 ∙ PN: AH-1M
Бэлэн байгаа : 35ш
19,800₮
Kamelo Cotton Hat Welding  Камело гагнуурын давуун саарал малгай   Code: 05-2032 ∙ PN: AH-1
Бэлэн байгаа : 29ш
19,800₮
Honeywell Bionic Faceshield   Бионик нүүрний хаалт   Code: 05-3001 ∙ PN: 1011623
Бэлэн байгаа
Honeywell Bionic Shield   Бионик нүүрний хаалтны запас  Code: 05-3005 ∙ PN: 1011625
Бэлэн байгаа
Honeywell Supervisor SA66  Нүүрний хаалтны суурь  Code: 05-3006 ∙ PN: 1002305
Бэлэн байгаа
Arc Flash Hood, 28 Cal  Цахилгаанаас хамгаалах дотор малгай  Code: 05-3014 ∙ PN: AFHOOD28FF
Захиалгаар ирнэ
Face Shield  Нэг удаагийн нүүрний хаалт  Code: 05-3012 ∙ PN: HD-02
Бэлэн байгаа