Толгойн хамгаалалт filter_list   ШҮҮЛТ
3M H700 Blue Helmet  3М цэнхэр каск  Code: 05-1012
Бэлэн байгаа
Сap, Color Navy  Хөх саравчтай малгай   Code: 05-1010
Бэлэн байгаа
Kamelo Mesh Hat Welding   Гагнуурын тортой малгай  Code: 05-2033 ∙ PN: AH-1M
Бэлэн байгаа
Magas2 Helmet  Болтрон загвар  Code: 05-1018
Бэлэн байгаа
MSA Strap   Каскны даавуун бүч  Code: 05-1020 ∙ PN: 1011625
Бэлэн байгаа
Honeywell Bionic Shield   Бионик нүүрний хаалтны запас  Code: 05-3005 ∙ PN: 1011625
Бэлэн байгаа
Chinstrap  Каскны бүч  Code: 05-1022
Бэлэн байгаа
3M Auto-Darkening Filter 9100XX  Гагнуурын туяаны фильтер  Code: 05-2024 ∙ PN: 500025
Бэлэн байгаа
MSA Safety Green Helmet  Эм Эс Эй-ийн Ногоон каск  Code: 05-1015 ∙ PN: 12210099
Ирж байгаа
3M Speedglas100 assembled parts  Хамелион багийн дотор  Code: 05-2018 ∙ PN: 7000127136
Бэлэн байгаа
Honeywell Supervisor SA66  Нүүрний хаалтны суурь  Code: 05-3006 ∙ PN: 1002305
Бэлэн байгаа
Cap, Color Black  Хар саравчтай малгай  Code: 05-1026
Бэлэн байгаа
Shade Canopy Kask  Уурхайн каск  Code: 05-1017
Бэлэн байгаа
Face Shield  Нэг удаагийн нүүрний хаалт  Code: 05-3012 ∙ PN: HD-02
Ирж байгаа
3M Speedglas 100-QR   Касканд зүүдэг гагнуурын баг  Code: 05-2022 ∙ PN: 782520
Захиалгаар ирнэ
Honeywell Bionic Faceshield   Бионик нүүрний хаалт   Code: 05-3001 ∙ PN: 1011623
Бэлэн байгаа
3M Speedglas 100V  Хамелион гагнуурын баг  Code: 05-2008 ∙ PN: 7100166705
Ирж байгаа
Vertex best   Өндрийн каск  Code: 05-1019
Захиалгаар ирнэ