Чальк, Татлага filter_list   ШҮҮЛТ
With S Hook   Гар татлага  Code: 10-2060
Ирж байгаа