Анхны тусламжийн хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
Plum QuickFix Elastic Patch Refill 45 pcs  Амьсгалдаг шархны лент 45ш  Code: 11-2032 ∙ PN: 5512
Бэлэн байгаа : 48ш
29,700₮
Plum QuickCool Burn Gel 18 pcs  Түлэгдэлтэд хэрэглэдэг гель 18ш-тэй  Code: 11-2028 ∙ PN: 5150
Бэлэн байгаа : 6ш
72,600₮
Plum QuickStop Wound Dressing Kit  Шархны боолтын иж бүрдэл  Code: 11-2029 ∙ PN: 5152
Бэлэн байгаа : 6ш
47,300₮
Plum Super Plum 1.4L  Гараас тос, бэх арилгагч 1.4л  Code: 11-2025 ∙ PN: 1018
Бэлэн байгаа : 6ш
49,500₮
Plum Super Plum 250ml  Гараас тос, бэх арилгагч, 250мл  Code: 11-2027 ∙ PN: 1015
Ирж байгаа
19,800₮
Plum Eyewash pH Neutral   Химийн бодисний угаах шингэн   Code: 11-2001 ∙ PN: 4752
Ирж байгаа
69,300₮
Plum Combi Box w/200ml pH neutral & 500ml Eyewash  Ком нүд угаагч  Code: 11-2008 ∙ PN: 4789
Бэлэн байгаа : 14ш
324,500₮
Plum Station With 2x500ml Eyewash  Тогтоогууртай нүд угаагч 2ш  Code: 11-2007 ∙ PN: 4694
Бэлэн байгаа : 7ш
242,000₮