Бүс, Аргамжаа filter_list   ШҮҮЛТ
3M Protecta Self Retracting Lifeline 1.8M  Өндрийн аюулгүйн татлага 1.8метр  Code: 19-0044 ∙ PN: 70007458477
Бэлэн байгаа
990,000₮
3M Protecta, Self Retracting Lifeline 3.3m  Өндрийн аюулгүйн татлага 3.3метр  Code: 19-0045 ∙ PN: 70007458485
Бэлэн байгаа
1,100,000₮
Honeywell Revolution Harness With Tool Bag  Өндрийн бүтэн бүс, багжны цүнхний сет   Code: 10-1013 ∙ PN: R10CN-MB/UGN
Бэлэн байгаа : 2ш
995,500₮
Honeywell Miller Revolution Tool Bag  Бүсны багаж хийх цүнх  Code: 10-1001 ∙ PN: RIA-T5/6
Бэлэн байгаа : 10ш
132,000₮
Lanex Safety Full Body Harness Basic  Европ стандартын өндрийн бүтэн биений бүс  Code: 10-1036 ∙ PN: 0801000499999
Бэлэн байгаа : 3ш
187,000₮
3M Protecta 1390069 2Point Full Body Harness  Өндрийн бүтэн биеийн бүс   Code: 10-1017 ∙ PN: 1390069
Бэлэн байгаа
132,000₮
Honeywell Miller Lanyard 2m  2м урт аргамжаа  Code: 10-1000 ∙ PN: 1013431
Бэлэн байгаа
297,000₮
3M DBI-SALA Nano-Lock Light  Хос өндрийн аюулгүйн татлага Урт-1,5M, Жин-1,63  Code: 10-1062 ∙ PN: 3101754
Бэлэн байгаа : 1ш
1,199,000₮
Honeywell Personal Fall Limiter, TurboLite  Өндрийн аюулгүйн татлага 1.8 метр  Code: 10-1005 ∙ PN: MFL-1-Z7/6FT
Бэлэн байгаа : 8ш
660,000₮
Honeywell Twin Turbo Fall Protection System  Өндрийн аюулгүйн хос татлага  Code: 10-1034 ∙ PN: MFLB-12-Z7/6FT
Бэлэн байгаа : 1ш
984,500₮
Honeywell Falcon Lifelines 10m  Өндрийн блок 10 м сунадаг  Code: 10-1006 ∙ PN: MP30G-Z7/30FT
Бэлэн байгаа : 1ш
3,245,000₮
Honeywell Falcon Lifelines 20m  Өндрийн блок 20 м сунадаг  Code: 10-1007 ∙ PN: MP50G-Z7/50FT
Бэлэн байгаа : 1ш
3,960,000₮
Lanex Safety Karabiner AZ019T  Холбогч карабинер   Code: 10-1039 ∙ PN: 0808001899999
Бэлэн байгаа
98,450₮
Lanex Safety Karabiner AZ011  Холбогч карабинер  Code: 10-1016 ∙ PN: 0808000499999
Бэлэн байгаа
29,700₮
Deltaplus Carabiner X5  Карбинер  Code: 10-1012 ∙ PN: 17D-1
Бэлэн байгаа
49,500₮
Honeywell Relief Step 9099/36BULK -хөл амраагч  Хөл амраагч  Code: 10-1011 ∙ PN: 9099/36BULK
Бэлэн байгаа : 1ш
35,200₮
Honeywell Miller Work Positioning Belt  Өндрийн бүсэлхүйгээр ордог бүс  Code: 10-1003 ∙ PN: 1008232
Бэлэн байгаа : 2ш
159,500₮
Honeywell Webbing Temporary Horizontal Lifeline  Амь олс тогтоогч хэц олс, 20м  Code: 10-1019 ∙ PN: 1011160
Бэлэн байгаа : 3ш
880,000₮
Lanex Tripod TM 9 - 2.1meter, 500kg  3 хөлт тулгуур - 2.1метр өндөр сунах, даац 500кг   Code: 10-1009 ∙ PN: 0805000699999
Бэлэн байгаа : 1ш
2,992,000₮
Operation Leather Belt  Жолоочийн арьсан бүс  Code: 10-1032
Ирж байгаа
86,900₮
Worker Leather Belt  Ажлын арьсан бүс  Code: 10-1033
Ирж байгаа
86,900₮