Аюулгүйн хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride   Шороо тоосны нүд угаах шингэн   Code: 11-2000 ∙ PN: 4604
Бэлэн байгаа : 493ш
49,500₮
Plum Eyewash pH Neutral   Химийн бодисний угаах шингэн   Code: 11-2001 ∙ PN: 4752
Бэлэн байгаа : 100ш
69,300₮
Plum Station With 2x500ml Eyewash  Тогтоогууртай нүд угаагч 2ш  Code: 11-2007 ∙ PN: 4694
Ирж байгаа
242,000₮
Plum Combi Box w/200ml pH neutral & 500ml Eyewash  Ком нүд угаагч  Code: 11-2008 ∙ PN: 4789
Ирж байгаа
324,500₮
Plum QuickSafe Complete Station  Анхны тусламжийн иж бүрэн станци  Code: 11-2024 ∙ PN: 5174
Бэлэн байгаа : 2ш
583,000₮
Plum Super Plum 250ml  Гараас тос, бэх арилгагч, 250мл  Code: 11-2027 ∙ PN: 1015
Бэлэн байгаа : 12ш
19,800₮
Plum QuickFix Elastic Patch Refill 45 pcs  Амьсгалдаг шархны лент 45ш  Code: 11-2032 ∙ PN: 5512
Бэлэн байгаа : 48ш
29,700₮
Plum QuickCool Burn Gel 18 pcs  Түлэгдэлтэд хэрэглэдэг гель 18ш-тэй  Code: 11-2028 ∙ PN: 5150
Бэлэн байгаа : 6ш
72,600₮
Plum QuickStop Wound Dressing Kit  Шархны боолтын иж бүрдэл  Code: 11-2029 ∙ PN: 5152
Бэлэн байгаа : 6ш
47,300₮
Plum Super Plum 1.4L  Гараас тос, бэх арилгагч 1.4л  Code: 11-2025 ∙ PN: 1018
Бэлэн байгаа : 6ш
49,500₮
Тугны Дарцаг  Машины туг /дарцаг/  Code: 11-1013
Ирж байгаа
38,500₮
Car Flag Light   Машины тугны гэрэл  Code: 11-1012
Ирж байгаа
44,000₮
Car Flag /2.4метр/  Машины туг /2.4м/  Code: 11-1010
Ирж байгаа
176,000₮
Car Flag /3метр/  Машины туг /3м/  Code: 11-1011
Ирж байгаа
187,000₮
JSP Cone Dominator New Red  JSP хүндрүүлэгчтэй түмбэ  Code: 11-1028 ∙ PN: 9910004590050
Бэлэн байгаа : 300ш
43,450₮
Korean Traffic Cone  Солонгос түмбэ  Code: 11-1000
Бэлэн байгаа : 235ш
24,200₮
Korean Traffic Cone   Солонгос хүндрүүлэгчтэй түмбэ  Code: 11-1001
Бэлэн байгаа : 546ш
38,500₮
Flexible Delineator Post 200*80*450  Эгнээ тусгаарагч  Code: 11-1015
Бэлэн байгаа
59,400₮
Flexible Delineator Post 250*80*450  Эгнээ тусгаарлагч  Code: 11-1016
Бэлэн байгаа
62,700₮
Flexible Delineator Post 200*80*750  Эгнээ тусгаарлагч  Code: 11-1018
Бэлэн байгаа
75,900₮
Flexible Delineator Post 250*80*750  Эгнээ тусгаарлагч  Code: 11-1019
Бэлэн байгаа
79,200₮
Traffice Cone Connection 2m  Түмбэний холбоос  Code: 11-1017
Бэлэн байгаа
26,400₮
Made in Korea Stick Flashlight   Солонгос дохиур  Code: 11-1004 ∙ PN: SKE-701
Бэлэн байгаа
29,700₮
Mayaknii burhuul  Маяакний бүрхүүл  Code: 11-1009
Бэлэн байгаа
16,500₮
Rotating Flashing Light  Маяк 24 вольт  Code: 11-1007 ∙ PN: 125-24v
Ирж байгаа
49,500₮
Rotating Flashing Light  Маяак 12 вольт  Code: 11-1008 ∙ PN: 125-12v
Ирж байгаа
49,500₮
LED Emergency Light   Маяак лед гэрэлтэй  Code: 11-1040 ∙ PN: LED-120
Ирж байгаа
88,000₮
Oslin gurvaljin  Ослын гурвалжин  Code: 11-1022
Ирж байгаа
12,100₮
Wooshin WS-234 Megaphone /mini/  Цагаан хоолой /жижиг/  Code: 11-1002 ∙ PN: WS-234
Ирж байгаа
49,500₮
SJM-740SW Megaphone /big/  Цагаан хоолой /том/  Code: 11-1003 ∙ PN: SJM-740SW
Ирж байгаа
217,800₮