Аюулгүйн хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
Plum Eyewash Set  Ком нүд угаагч  Code: 11-2008 ∙ PN: 4770
Ирж байгаа
Тугны Дарцаг  Машины туг /дарцаг/  Code: 11-1013
Ирж байгаа
38,500₮
Car Flag Light   Машины тугны гэрэл  Code: 11-1012
Ирж байгаа
44,000₮
Car Flag /2.4метр/  Машины туг /2.4м/  Code: 11-1010
Бэлэн байгаа
176,000₮
Car Flag /3метр/  Машины туг /3м/  Code: 11-1011
Бэлэн байгаа
187,000₮
Korean Traffic Cone  Солонгос түмбэ  Code: 11-1000
Бэлэн байгаа : 585ш
24,200₮
Korean Traffic Cone   Солонгос хүндрүүлэгчтэй түмбэ  Code: 11-1001
Бэлэн байгаа : 400ш
31,900₮
Flexible Delineator Post 200*80*450  Эгнээ тусгаарагч  Code: 11-1015
Бэлэн байгаа
59,400₮
Flexible Delineator Post 250*80*450  Эгнээ тусгаарлагч  Code: 11-1016
Бэлэн байгаа
62,700₮
Flexible Delineator Post 200*80*750  Эгнээ тусгаарлагч  Code: 11-1018
Бэлэн байгаа
75,900₮
Flexible Delineator Post 250*80*750  Эгнээ тусгаарлагч  Code: 11-1019
Бэлэн байгаа
79,200₮
Traffice Cone Connection 2m  Түмбэний холбоос  Code: 11-1017
Бэлэн байгаа
26,400₮
Wooshin Stick Flashlight Small   Вүүшин жижиг дохиур  Code: 11-1006 ∙ PN: WS-S900
Ирж байгаа
11,000₮ 22,000₮
Wooshin Stick Flashlight Big  Вүүшин том дохиур  Code: 11-1005 ∙ PN: WS-900
Ирж байгаа
11,000₮ 22,000₮
Made in Korea Stick Flashlight   Солонгос дохиур  Code: 11-1004
Бэлэн байгаа
29,700₮
Mayaknii burhuul  Маяакний бүрхүүл  Code: 11-1009
Бэлэн байгаа
16,500₮
Rotating Flashing Light  Маяк 24 вольт  Code: 11-1007 ∙ PN: 125-24v
Бэлэн байгаа
49,500₮
Rotating Flashing Light  Маяак 12 вольт  Code: 11-1008 ∙ PN: 125-12v
Бэлэн байгаа
49,500₮
LED Emergency Light   Маяак лед гэрэлтэй  Code: 11-1040 ∙ PN: LED-120
Бэлэн байгаа
88,000₮
Oslin gurvaljin  Ослын гурвалжин  Code: 11-1022
Бэлэн байгаа
12,100₮
Wooshin WS-234 Megaphone /mini/  Цагаан хоолой /жижиг/  Code: 11-1002 ∙ PN: WS-234
Ирж байгаа
49,500₮
SJM-740SW Megaphone /big/  Цагаан хоолой /том/  Code: 11-1003 ∙ PN: SJM-740SW
Ирж байгаа
217,800₮
Brennenstuhl Walkie-Talkie жижиг гар станц  Дахиж ирэхгүй  Code: 11-1021 ∙ PN: 1290940
Ирж байгаа
151,250₮