Нүүрний хаалт filter_list   ШҮҮЛТ
Face Shield  Нэг удаагийн нүүрний хаалт  Code: 05-3012 ∙ PN: HD-02
Ирж байгаа
Honeywell Bionic Faceshield   Бионик нүүрний хаалт   Code: 05-3001 ∙ PN: 1011623
Ирж байгаа
Honeywell Bionic Shield   Бионик нүүрний хаалтны запас  Code: 05-3005 ∙ PN: 1011625
Бэлэн байгаа
Honeywell Supervisor SA66  Нүүрний хаалтны суурь  Code: 05-3006 ∙ PN: 1002305
Бэлэн байгаа