3M Double Sided Tape, Width-1.5 cm, Length-1.5 m 3M 2 талдаа наалттай тууз, өргөн-1.5 см, урт-1.5 м Code: 08-1017
Ирж байгаа
Барааны тайлбар
Брэнд 3M