Өндрийн хэрэгсэл filter_list   ШҮҮЛТ
3M Thermoplastic 1.8M Retracting Lifeline  Термопластик 1.8М өндрийн блок   Code: 10-1070 ∙ PN: 3100405
Бэлэн байгаа : 11ш
825,000₮
3M Cable 3.3M Retracting Lifeline  Төмөр троссон 3.3М өндрийн блок   Code: 10-1073 ∙ PN: 3590016
Бэлэн байгаа : 11ш
1,540,000₮
3M Cable 15M Retracting Lifeline   Төмөр троссон 15М өндрийн блок   Code: 10-1079 ∙ PN: 3591003
Бэлэн байгаа : 1ш
6,545,000₮
3M One Leg Bungee Lanyard   Уналтын сунадаг аргамжаа Урт-1.7M, Жин-0.78kg  Code: 10-1049 ∙ PN: 1341138
Бэлэн байгаа : 15ш
198,000₮
3M Twin Leg Bungee Lanyard   Хоёр салаа аргамжаа Урт-1.7M, Жин-1,16kg  Code: 10-1050 ∙ PN: 1341139
Бэлэн байгаа : 17ш
297,000₮
3M Thermoplastic 3.3M Retracting Lifeline   Термопластик 3.3М Өндрийн блок   Code: 10-1072 ∙ PN: 3100426
Бэлэн байгаа : 2ш
990,000₮
3M Thermoplastic 6.1M Retracting Lifeline  Термопластик 6М Өндрийн блок  Code: 10-1075 ∙ PN: 3100432
Бэлэн байгаа : 1ш
1,320,000₮
3M Cable 1.8M Retracting Lifeline   Төмөр троссон 1.8М өндрийн блок   Code: 10-1071 ∙ PN: 3590015
Захиалгаар ирнэ
1,485,000₮
3M Cable 4.5M Retracting Lifeline   Төмөр троссон 4.5М өндрийн блок   Code: 10-1074 ∙ PN: 3590019
Захиалгаар ирнэ
1,760,000₮
3M Cable 6.1M Retracting Lifeline  Төмөр троссон 6.1М өндрийн блок   Code: 10-1076 ∙ PN: 3590517
Захиалгаар ирнэ
1,980,000₮
3M Cable 10M Retracting Lifeline   Төмөр троссон өндрийн блок 10м  Code: 10-1077 ∙ PN: 3590501
Захиалгаар ирнэ
2,189,000₮
3M Thermoplastic 15M Retracting Lifeline  Термопластик 15м Өндрийн блок   Code: 10-1078 ∙ PN: 3590551
Захиалгаар ирнэ
3,245,000₮
3M SS Cable 20M Retracting Lifeline   Төмөр троссон 20M өндрийн блок  Code: 10-1080 ∙ PN: 3590591
Захиалгаар ирнэ
3,960,000₮
3M Cable 26M Retracting Lifeline  Төмөр троссон 26M өндрийн блок   Code: 10-1081 ∙ PN: 3590631
Захиалгаар ирнэ
4,950,000₮
3M Cable 30.5M Lifeline, Cable   Төмөр троссон 30.5М өндрийн блок  Code: 10-1082 ∙ PN: 3590671
Захиалгаар ирнэ
5,830,000₮
3M Self-Retracting Lifeline Cover  Өөрөө татдаг аврах шугамын бүрээс  Code: 10-1084 ∙ PN: 3590010
Захиалгаар ирнэ
396,000₮
Honeywell Titan 2 Point Belt  Титан бүс, 2 талаараа зүүгддэг  Code: 10-1002 ∙ PN: 1011894
Бэлэн байгаа : 6ш
990,000₮
Honeywell Miller Lanyard 2M  2М Урт аргамжаа  Code: 10-1000 ∙ PN: 1013431
Бэлэн байгаа : 3ш
297,000₮
Honeywell Webbing Temporary Horizontal Lifeline  Амь олс тогтоогч хэц олс, 20М  Code: 10-1019 ∙ PN: 1011160
Бэлэн байгаа : 3ш
880,000₮
Honeywell Revolution Harness With Tool Bag  Өндрийн бүтэн бүс, багжны цүнхний сет   Code: 10-1013 ∙ PN: R10CN-MB/UGN
Бэлэн байгаа : 2ш
995,500₮
Honeywell Miller Revolution Tool Bag  Бүсны багаж хийх цүнх  Code: 10-1001 ∙ PN: RIA-T5/6
Бэлэн байгаа : 10ш
132,000₮
DG-ALG10 Tool Lanyard  Гар багажны аргамжаа  Code: 10-1021
Бэлэн байгаа : 28ш
23,100₮
Tool Twin Lanyard  Гар багажны 2 салаа аргамжаа  Code: 10-1022 ∙ PN: 1260150
Бэлэн байгаа : 1ш
29,700₮
Honeywell Falcon Lifelines 15M  Өндрийн блок 15M сунадаг  Code: 10-1007 ∙ PN: MP50G-Z7/50FT
Ирж байгаа
3,960,000₮
Honeywell Miller Work Positioning Belt  Өндрийн бүсэлхийгээр ордог бүс  Code: 10-1003 ∙ PN: 1008232
Захиалгаар ирнэ
159,500₮
Lanex Safety Karabiner AZ019T  Холбогч карабинер   Code: 10-1039 ∙ PN: 0808001899999
Бэлэн байгаа : 1ш
98,450₮
Double Action Carabiner D Type  Карбинер  Code: 10-1012 ∙ PN: 17D-1
Бэлэн байгаа : 3ш
38,500₮
Operation Leather Belt /Black  Жолоочийн арьсан бүс  Code: 10-1040
Бэлэн байгаа : 78ш
86,900₮
Lanex Safety Karabiner AZ011  Холбогч карабинер  Code: 10-1016 ∙ PN: 0808000499999
Захиалгаар ирнэ
29,700₮
Lanex Tripod TM 9 - 2.1meter, 500kg  3 хөлт тулгуур - 2.1метр өндөр сунах, даац 500кг   Code: 10-1009 ∙ PN: 0805000699999
Захиалгаар ирнэ
2,992,000₮