3M 35 Vinyl Electrical tape

35 Цахилгааны лент, 9 өнгийн сонголттой

Code: 08-1012
24,750₮
Бэлэн байгаа: 361ш
Барааны тайлбар
Үйлдвэрлэсэн улс Made in USA
Брэнд 3M
Барааны үлдэгдэл /Размерын задаргаа/
ЦАГААН 50 ш
ШАР 40 ш
ЦЭНХЭР 78 ш
УЛБАР ШАР 31 ш
БОР 21 ш
СААРАЛ 100 ш
ЧЕР/ЯГААН 20 ш
НОГООН 21 ш
Нийт 361 ш
Биг салбар
ЦАГААН 10 ш
ШАР 10 ш
ЦЭНХЭР 8 ш
УЛБАР ШАР 11 ш
БОР 10 ш
СААРАЛ 10 ш
ЧЕР/ЯГААН 10 ш
НОГООН 10 ш
Нийт 79 ш
Хэрмэс салбар
ЦАГААН 10 ш
ШАР 10 ш
ЦЭНХЭР 10 ш
УЛБАР ШАР 10 ш
БОР 11 ш
СААРАЛ 10 ш
ЧЕР/ЯГААН 10 ш
НОГООН 11 ш
Нийт 82 ш
Агуулах
ЦАГААН 30 ш
ШАР 20 ш
ЦЭНХЭР 60 ш
УЛБАР ШАР 10 ш
СААРАЛ 80 ш
Нийт 200 ш
Барааны танилцуулга

Техникийн үзүүлэлт