Хамгаалалтын хувцас filter_list   ШҮҮЛТ
Rain Coat  Борооны цув  Code: 01-3016 ∙ PN: GI-201