Гагнуурын баг filter_list   ШҮҮЛТ
Cerva SK200 Welding Shield  SK200 гагнуурын баг  Code: 05-2040 ∙ PN: 0503005199999
Бэлэн байгаа : 26ш
31,900₮
Cerva SK100 Welding Shield  SK100 гагнуурын баг  Code: 05-2039 ∙ PN: 0503001599999
Бэлэн байгаа : 3ш
64,900₮
Cerva ASK300 Welding Shield with Selfdarking  ASK300 Хамелион гагнуурын баг   Code: 05-2038 ∙ PN: 0503000899999
Бэлэн байгаа : 1ш
231,000₮
Cerva ASK500 Welding Helmet with Selfdarking  ASK500 хамелион гагнуурын баг  Code: 05-2041 ∙ PN: 0503009599999
Бэлэн байгаа : 1ш
346,500₮
Kamelo Mesh Hat Welding   Камело гагнуурын тортой малгай  Code: 05-2033 ∙ PN: AH-1M
Бэлэн байгаа : 22ш
19,800₮
Kamelo Jeans Hat Welding  Камело гагнуурын 4 улирлын жинсэн малгай   Code: 05-2031 ∙ PN: AH-2
Бэлэн байгаа : 51ш
19,800₮
Kamelo Cotton Hat Welding  Камело гагнуурын давуун саарал малгай   Code: 05-2032 ∙ PN: AH-1
Бэлэн байгаа : 29ш
19,800₮
3M Speedglas 100V  Хамелион гагнуурын баг  Code: 05-2008 ∙ PN: 7100166705
Захиалгаар ирнэ
3M Speedglas100 Helmet Suspension  Хамелион багийн дотор  Code: 05-2018 ∙ PN: 7000127136
Бэлэн байгаа
3M Adflo Prefilter 5ea  3М гагнуурын багийн гадна фильтр 5ш  Code: 05-2005 ∙ PN: 836010
Бэлэн байгаа : 33ш