Тугны Дарцаг

Машины туг /дарцаг/

Code: 11-1013
Бэлэн байгаа: 154ш
Барааны тайлбар
Үйлдвэрлэсэн улс Made in China
Барааны үлдэгдэл
Биг салбар 30 ш
Хэрмэс салбар 34 ш
Агуулах 90 ш