East Gobi Leather Boots

Өвлийн бор гутал

Code: 04-2000
99,000₮
Бэлэн байгаа: 110ш
Барааны тайлбар
Размер 36-43
Барааны үлдэгдэл /Размерын задаргаа/
38 19 ш
39 3 ш
40 47 ш
41 31 ш
42 1 ш
45 9 ш
Нийт 110 ш
Биг салбар
38 1 ш
40 2 ш
45 1 ш
Нийт 4 ш
Хэрмэс салбар
38 1 ш
39 1 ш
40 3 ш
41 3 ш
42 1 ш
45 1 ш
Нийт 10 ш
Агуулах
38 17 ш
39 2 ш
40 42 ш
41 28 ш
45 7 ш
Нийт 96 ш