Каскны чихэвч filter_list   ШҮҮЛТ
Honeywell Verishield VS110H 27dB Helmet Earmuffs  27дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2007 ∙ PN: 1035119-VS
Ирж байгаа
74,800₮
Honeywell Verishield VS120H 30dB Helmet Earmuffs  30дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2008 ∙ PN: 1035122-VS
Бэлэн байгаа : 21ш
75,900₮
Honeywell Verishield VS130H 33dB Helmet Earmuffs  33дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2009 ∙ PN: 1035125-VS
Бэлэн байгаа : 10ш
75,900₮
Honeywell Vershield VS130HHV 33 dB Helmet Earmuffs  33дБ-ийн Неон каскны чихэвч  Code: 07-2010 ∙ PN: 1035128-VS
Бэлэн байгаа : 21ш
75,900₮
3M Optime 95 H6P3E/V Cap-Mount Earmuffs 21dB  21дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2002 ∙ PN: H6P3E/V
Захиалгаар ирнэ
3M Optime 98 H9P3E Cap-Mount Earmuffs 23dB  23дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2003 ∙ PN: H9P3E
Захиалгаар ирнэ
3M Optime 101 H7P3E Cap-Mount Earmuffs 24dB  24дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2004 ∙ PN: H7P3E
Захиалгаар ирнэ
3M X1P3E Cap-Mount Earmuffs-21dB  21дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2011 ∙ PN: X1P3E
Захиалгаар ирнэ
3M X2P3E Cap-Mount Earmuffs-24dB  24дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2013 ∙ PN: X2P3E
Захиалгаар ирнэ
Cerva Ciron Helmet Earmuff Hi-Viz HV Yellow  30дБ-ийн Каскны чихэвч  Code: 07-2020 ∙ PN: CL0402012079
Ирж байгаа
38,500₮