Traffic Cone (хүндрүүлэгчтэй)
Түмбэ /хүндрүүлэгчтэй/ Code: 11-1001
Барааны тайлбар
  • Барааны код: 11-1001
  • Нэгж: PCS
  • Origin: Korea