Traffic Cone
Түмбэ Code: 11-1000
Барааны тайлбар
  • Барааны код: 11-1000
  • Нэгж: PCS
  • Origin: Korea