OTOS Safety Glass Clear M-616AS
Отос хараа тааруулдаг хамгаалалтын шил Code: 06-1009
Барааны тайлбар
  • Барааны код: 06-1009
  • Нэгж: PCS
  • Origin: Made in Korea
  • Packing: Box-10
  • Size: Free