Honeywell Miller Work Positioning Belt
Өндрийн бүсэлхүйгээр ордог бүс Code: 10-1003 ∙ VN:1008232
Барааны тайлбар
  • Барааны код: 10-1003
  • Нэгж: PCS
  • Үйлдвэрлэгчийн дугаар: 1008232
  • Packing: Pack-1