Honeywell Miller Lanyard 2m
2м-арагмжаа Code: 10-1000 ∙ PN:1013431
Барааны тайлбар
  • Агуулахад бэлэн байгаа.
  • Барааны код: 10-1000
  • Нэгж: Pcs
  • Үйлдвэрлэгчийн дугаар: 1013431
  • Packing: Pack-1