Honeywell Miller 1 Point Harness
Өндрийн бүс Code: 10-1002 ∙ VN:1011890
Барааны тайлбар
  • Барааны код: 10-1002
  • Нэгж: PCS
  • Үйлдвэрлэгчийн дугаар: 1011890
  • Packing: Pack-1