Цэвэрлэгээний шингэн, Шингээгч filter_list   ШҮҮЛТ